Експозиция, която задава въпроси, а не предлага отговори

Разговор с Яра Бубнова, директор на Националната галерия

Кристиан Таков

Гражданско право

Правни научни изследвания

Съставители проф. дюн Васил Мръчков, Даниела Доковска, доц. Боряна Мусева. Редактор Наталия Гуджева. Художник Кирил Златков. Издателство „Сиби”, 2018. Цена 35 лв.

7 - 2018

Категории