За вестника

К – вестник за критика, дебати и културни удоволствия се издава от Фондация „Пространство Култура”, ISSN 2603-4441.

Редакционен екип: Копринка Червенкова, Геновева Димитрова, Екатерина Дочева, Кирил Василев, Людмил Веселинов, Марин Бодаков, Мая Колева, Никола Вандов, Теодора Георгиева, Христо Буцев.

Адрес на редакцията – 2421 София, ул. Милин камък 14, етаж VI.
e-mail: kultura@kweekly.bg

Банкова сметка СИБАНК, IBAN: BG93 BUIB 9888 1000 6561 09

Абонамент за хартиеното издание

Можете да се абонирате във всички клонове на:
– Български пощи ЕАД (каталожен номер 165);
– „Доби прес“ ЕООД (каталожен номер 1065), тел.02/963 30 81.

1 месец – 12 лв.
3 месеца – 35 лв.
6 месеца – 70 лв.
12 месеца – 130 лв

Категории