АвторАлександър Кьосев

Проф. Александър Кьосев е български културолог и литературен теоретик. Преподавател по история на културата към Катедрата по теория и история на културата на Философския факултет на СУ.

Гласът на парадоксалиста срещу гласа на здравия разум

Думи, произнесени при представянето на книгата на Андрей Райчев и Александър Андреев „Време и всичко” Георги Лозанов каза за кого е тази книга. Аз пък ще кажа за кого не е тази книга. Тя не е за онова, което в древногръцката философия се нарича „неукрепналите умове“. Защо не е за неукрепналите умове? Защото им дава само две възможни позиции. Едната позиция е на абсолютното възхищение от нейната...

Категории