АвторМилена Кирова

Проф. дфн Милена Кирова  е литературен критик и университетски преподавател. Дълги години литературен наблюдател на в. „Култура”. Сега е литературен наблюдател на К.

Проветряване на кожата

Катерина Стойкова. Втора кожа. Изд. ICU, С., 2018 Новата стихосбирка на Катерина Стойкова разцепи критическите мнения на два непримирими лагера. От едната страна са тези, които ценят естетическото като самоцел на добрата поезия. В лириката всичко трябва да бъде красиво, а красивото означава да балансираш добре върху тънката граница между художествено изящество на внушението и необузданата стихия...

Категории