КатегорияБългарска литература

Докога един писател е млад?

9 писателски отговора на един все още конфузен за българската литература въпрос   За мен млад автор означава в някаква степен непознат, току-що появил се на литературното поле; и това предполага един вид утвърждаване. Странно е, ако тази младост продължава „вечно“ в очите на реципиентите, това води до последователно омаловажаване на положените писателски усилия. В нашата среда удобно се ползва...

Категории