КатегорияНагради

Награди на Съюза на преводачите

В секция „Художествена литература и хуманитаристика“ към Съюза на преводачите в България жури в състав Гергана Фъркова, Красимир Кавалджиев и Аглика Маркова предложи за 2018 г. да бъдат присъдени следните награди: Специална награда за изключително високи постижения: Здравка Петрова – за превода от руски на „Репетиции“ от Владимир Шаров, изд. „Факел експрес“, С.  2018; Почетна грамота за особено...

Категории