КатегорияРазговор

Кино без доминанти.
Разговор между критици за „Златна роза”

От 27 септември до 4 октомври се проведе 36-ият Фестивал на българското игрално кино „Златна роза“. Освен многобройните прожекции и всекидневните пресконференции, имаше и съпътстващи събития. Проведе се кръгла маса „Българското игрално кино – модели и перспективи“, организирана от сектор „Екранни изкуства“ при Института за изследване на изкуствата-БАН. Бе представен изисканият двуезичен фотоалбум...

Случаят с Европа
е Случаят

– Нямаш ли чувството, че нещо скърца? Че нашият свят нещо скърца? Нещо се клати. Нещо заплашва да се срути… – Трудно можеш да намериш оптимист днес, където и да отидеш в нашия свят. Сега ще попитате какво скърца. Отговорът сигурно трябва да е дълъг и сложен. Според мен, на едно равнище самото човечество е вече уморено. Има критици на технонауките, които твърдят, че самият...

Място
в един нов Ноев ковчег

– Всеки ден сме свидетели на нови перипетии от Брекзит – и с медийна помощ губим общата перспектива към излизането на Великобритания от Европейския съюз. Да се върнем към глобалния план на историята: какво тогава започва да означава Брекзит? Какви интелектуални предпоставки доведоха до него? Как днес той отеква в университетските кабинети и академичните аудитории? Има ли разлом между...

Категории